FIN-PRO producentem drzwi dymoszczelnych

W październiku 2015 r. zostały pomyślnie przeprowadzone przez Zakład Certyfikacji Certbud Sp. z o.o. badania klasyfikacyjne na mocy których zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB nr.AT-15-5163/2009 + Aneksy nr.1,2,3 zostaliśmy producentem Drzwi dymoszczelnych systemu Aluprof MB-45D.

FIN-PRO

.

View admin Posts